Третя зала.

Картина "Голодомор в Україні 1932-1933 рр."

Присвячена охороні здоров’я і розвитку медичної науки у XX ст. Зокрема, широко показана боротьба з епідеміями в Україні у двадцяті роки, організації різних медичних установ та науково-дослідних інститутів, найбільш вагомому внеску у вітчизняну науку відомих вчених України. Не обійдена увагою і така трагічна тема як голодомор в Україні у 1932-1933 рр.,

Інтер'єр одного із залів музею.

сталінські репресії лікарів і вчених та участь медиків у Другій світовій війні. Цьому розділові нашої історії присвячено унікальний діорамний комплекс, що має три рівні та два види освітлення (із нічним включно). Відображено і медичні наслідки Чорнобильська трагедія. Експозиція цієї зали закінчується діяльністю Академії медичних наук України і розвитком сучасної медицини в Україні.

Вітрина, що відображає наукову діяльність В.П. Філатова

Поряд з експозиційною і науково-методичною роботою, музей займається і значною видавничою діяльністю. В музеї було видано великий альбом, у якому зібрані твори образотворчого мистецтва українських митців, що присвячені медицині. Таож видані книги — «Визначні імена в історії української медицини», «Подорож у минуле медицини» та інші. Музеєм було започатковано вихід першого в Україні історико-медичного журналу під назвою «Агапіт» трьома мовами: українською, російською, англійською. У ньому друкуються статті не тільки українських авторів, а й істориків медицини зарубіжних країн.

Багатоплановий діорамний комплекс "Медична допомога захисникам Києва (серпень 1941 р.)

Фрагмент багатопланового діорамного комплексу "У полковому медичному пункті"

Друга зала.

У залі висвітлено розвиток медичної освіти та науки в Україні у XIX та на початку XX ст. Набори медичних інструментів того часу, визначні наукові праці та відкриття у різних галузях медицини, зокрема перше в світі прижиттєве встановлення діагнозу інфаркту міокарда київськими терапевтами В.Образцовим та М.Стражеско (1909 р.),

Медичні прилади та обладнання (кінець XIХ ст.)

Комплект військово-польових хірургічних інструментів (XIX ст.)

відкриття анатомом В.Бецем велетенських клітин у головному мозку, визначення Г.М.Мінхом та Й.Й.Мочутківським задовго до європейських вчених ролі паразитів у перенесенні висипного і зворотного тифу, вперше запропонована глибока пальпація органів черевної порожнини за методом одного з фундаторів київської терапевтичної школи В.П. Образцова, та багато інших наукових досягнень.
Тут також експонуються оригінальні інтер’єри першої операційної на медичному факультеті Київського університету з повним обладнанням того часу і натурними фігурами М. Пирогова і В.Караваєва, кабінет видатного епідеміолога професора Д.К. Заболотного та інше.

Інтер'єр "Кабінет професора В.П.Образцова".

Інтер'єр "Кабінет академіка Д.К. Заболотного"

В експозиції відтворено також; розвиток різних галузей медичної науки в Україні в XIX ст. , зокрема, в хірургії, офтальмології, гінекології, патології, бактеріології.

Інтер'єр "Операційна медичного факультету Київського університету"

Експонати, що відображають діяльність професора В.О. Беца

Проверить тИЦ и PR